facebook
Wine Admire logo
Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Termeni și Condiții

Definiții și Termeni

 

Wine Admire

Este marca înregistrată a S.C. Energy Logistic SRL, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Cap. Ilina  nr. 9, sector 5,  avand număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5427/2008, cod unic de înregistrare fiscală RO 23574576.

 

Vânzător

S.C. Energy Logistic SRL, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Caporal Ilina 9, Sector 5, avand număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5427/2008, cod unic de înregistrare fiscală RO 23574576.

 

Cumparator

Poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

 

Client

Poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Energy Logistic SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Energy Logistic SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

 

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

 

Nickname

Pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

 

Cont

Secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

 

Favorite

Secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului sa își creeze Liste cu Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

 

Site

Magazin online găzduit la adresa web wineadmire.ro și subdomeniile acestuia.

 

Comanda

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

 

Bunuri si Servicii

Orice produs sau serviciu, listat pe site, inclusiv  Bunurile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie

Acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 

Contract

Reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

 

Continut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
 

Cosul meu

Secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia. 

 

Comunicari Comerciale

Mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefon/mobile push/web push/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.   

 

Tranzactie

încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Wine Admire, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

 

Specificatii

Toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora de pe site.

 

Plata cu card

Serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăti cu cardul on-line.

 

Token

Număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plăți on-line.

 

Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 

Politica de vanzare Online

3.1. Accesul în vederea efectuarii unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate  Energy Logistic SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Energy Logistic SRL . În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Wine Admire, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Energy Logistic SRL își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4.  Energy Logistic SRL  poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care  Energy Logistic SRL  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A., cu excepția celor, care sunt exprimate în euro și dolari (EUR,USD) și nu includ T.V.A.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor pot să sufere modificări. 

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, spre exemplu comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 1 (una) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

 

Cesionarea si subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, nefiind necesar acordul Cumpărătorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

Dreptul la proprietate intelectuala si industriala

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Energy Logistic SRL  acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de  Energy Logistic SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al  Energy Logistic SRL  asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Wine Admire.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între  Energy Logistic SRL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea  Energy Logistic SRL cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care  Energy Logistic SRL conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea  Energy Logistic SRL pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea  Energy Logistic SRL și/sau al angajatului/prepusului  Energy Logistic SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

Comanda

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumparaturi, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumparaturi, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului. Dacă din motive logistice nu mai exista în stoc un anumit produs care face obiectul unui abonament/ pachet cadou / serviciu Vânzătorul își rezerva dreptul de a înlocui acel produs cu un alt produs care are prețul apropiat față de cel înlocuit.

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site în baza unui abonament lunar sau săptămânal, pentru asta va trebuie să accepte o plată recurentă pentru plata cu cardul. Asta înseamnă că un client/cumpărător își poate selecta anumite produse pe care le va primi în funcție de preferințe (săptămânal, lunar).

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de  Energy Logistic SRL, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Returul produselor: Conform OUG nr. 34/2014 cumpărătorul are posibilitatea de a se retrage din contractul de la distanță în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizica a produsului.

Aveți posibilitatea ca în acest termen să returnați produsul, nefiind obligatoriu ca acesta să fie returnat în ambalajul original. Pentru aceasta avem nevoie de a ne comunica  intenția Dumneavoastră (declarație neechivoca) de retur în orice alt mod (în scris – plic la poștă, prin e-mail). 

Email pentru solicitare retur: retur@wineadmire.ro 

6.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin emitere de voucher electronic, la alegerea Cumpărătorului;

6.7.2. pentru Comenzile achitate cu ramburs/iTransfer -> prin virament bancar sau prin emitere de voucher electronic.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute. Recepționarea bunurilor care fac motivul unui retur trebuie să fie conforme cu specificațiile din Politica de Retur. Nerespectarea acestor specificații oferă posibilitatea Vânzătorului de a refuza rambursarea sumei cerute de către Cumpărătorul în cauză. Prețul de transport al returului din partea Cumpărătorului este suportat de către Cumpărător, indiferent dacă achiziția a fost efectuată cu plata transportului de către Cumpărător sau a beneficiat de transport gratuit din partea Vânzătorului. 

6.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.9.1 Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comandă prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

6.9.2 Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul “finalizează comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plata. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.

6.9.3 După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmam primirea și înregistrarea comenzii dvs. (“Primire Comandă / Confirmare”). Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o oferta de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dvs. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dvs, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care vă informăm că produsul a fost expediat (“Confirmarea Expedierii”). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnica ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

 

BUNURI/SERVICII pentru care nu se asigura dreptul de retragere

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiara pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

 

Categorii de produse cu conditii speciale de retur

 • Băuturi – trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost livrate, sigiliile intacte, ambalaj intact, fără pete sau rupturi
 • Băuturile returnate își pierd din valoare minim 50%, deoarece spre exemplu: Vinurile trebuie păstrate în condiții speciale de temperatură și luminozitate. 

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.8. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

Confidentialitate

8.1.  Energy Logistic SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.   Energy Logistic SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

Comunicari Comerciale

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții,  în orice moment, după cum urmează:

9.2.1. prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”.

9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau

9.2.3. prin contactarea  Vânzătorului.

9.2.4. Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

9.3. Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont:

“Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 •   la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 •   la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”
 •   la existența Bunurilor în secțiunea “Coșul meu” și
 •   disponibilitate stoc Bunuri

“Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 •   la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Favorite”,
 •   la recomandări de Bunuri sau Servicii similar cu cele adăugate în secțiunea “Favorite”
 •   disponibilitate stoc Bunuri

9.4. În urma achiziționării unui Bun, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

 •   sugestii de Bunuri sau Servicii recomandat a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat

Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetării de piață și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., transmise către terți și nici nu  vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin  accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Vânzătorului.

 

Facturare – Plata

10.1. Prețurile Bunurilor si Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.wineadmire.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Energy Logistic SRL, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corecta comunicarea facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidentă a facturilor emise de  Energy Logistic SRL, putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Energy Logistic SRL  în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de e-mail: contact@wineadmire.ro

10.8. Plata poate să fie la primirea coletului, cash sau online cu cardul.

10.9. Prețul Recomandat de Vânzare: Prețurile recomandate afișate pe Platforma sunt cele recomandate de producătorul mărcii respective sau de furnizorii Wine Admire. Wine Admire prezinta aceste prețuri pe Platformă, lângă prețul la care WineAdmire oferă respectivul produs Clienților. 

 

10.10. Opțiunea pentru plata Plata cu card poate fi activată de către Utilizator sau Cumpărător:

 •   in orice moment din Cont:
 •   în momentul plasării unei Comenzi

Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda și alege modalitatea de plata Card de credit sau de debit, activează opțiunea “Plata cu card”, e redirecționat către pagina procesatorului de plăți, introduce datele de card și plătește, respectiv finalizează Comanda. După confirmarea plații, cardul salvat este disponibil pentru plăți viitoare utilizându-se tokenul aferent cardului salvat.

 •   după plasarea unei Comenzi în Site

Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda și alege modalitatea de plata Card de credit sau de debit, dar nu activează Plata cu card la plasarea Comenzii. După confirmarea plății, Clientul/Cumpărătorul va avea posibilitatea sa salveze cardul utilizat la achitarea Comenzii prin activarea opțiunii “Plata cu card”. Cardul astfel salvat este disponibil pentru plăți viitoare utilizându-se tokenul aferent cardului salvat.

Astfel, la activarea opțiunii “Plata cu card”,  în Site, datelor cardului de plata introduse de către  Utilizator/ Cumpărător li se vor atribui un Token, care poate fi utilizat ulterior pentru efectuarea Tranzacțiilor. După activarea opțiunii de plata ”Plata cu card”, Cumpărătorul va putea efectua plata următoarelor Comenzi (“Plata cu card”), fără a mai fi necesară reintroducerea datelor cardului de plata deja salvat. Introducând datele de card Utilizatorul/Cumpărătorul, confirmă că a fost anterior informat și a acceptat termenii și condițiile de utilizare a serviciului “Plata cu card”.

 •   plata recurenta cu card

  Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda recurentă ( abonamentul lunar sau săptămânal), iar asta înseamnă că în funcție de opțiunea clientului/cumpărătorului acesta va plăti lunar sau săptămânal acele produse. 

10.10. Opțiunea pentru plata Plata cu card poate fi activată de către Utilizator sau Cumpărător:

 •   in orice moment din Cont:
 •   în momentul plasării unei Comenzi

Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda și alege modalitatea de plata Card de credit sau de debit, activează opțiunea “Plata cu card”, e redirecționat către pagina procesatorului de plăți, introduce datele de card și plătește, respectiv finalizează Comanda. După confirmarea plății, cardul salvat este disponibil pentru plăți viitoare utilizându-se tokenul aferent cardului salvat.

 •   după plasarea unei Comenzi în Site

Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda și alege modalitatea de plata Card de credit sau de debit, dar nu activează Plata cu card la plasarea Comenzii. După confirmarea plății, Clientul/Cumpărătorul va avea posibilitatea sa salveze cardul utilizat la achitarea Comenzii prin activarea opțiunii “Plata cu card”. Cardul astfel salvat este disponibil pentru plăți viitoare utilizându-se tokenul aferent cardului salvat.

Astfel, la activarea opțiunii “Plata cu card”,  în Site, datelor cardului de plata introduse de către  Utilizator/ Cumpărător li se vor atribui un Token, care poate fi utilizat ulterior pentru efectuarea Tranzacțiilor. După activarea opțiunii de plata ”Plata cu card”, Cumpărătorul va putea efectua plata următoarelor Comenzi (“Plata cu card”), fără a mai fi necesară reintroducerea datelor cardului de plata deja salvat. Introducând datele de card Utilizatorul/Cumpărătorul, confirmă că a fost anterior informat și a acceptat termenii și condițiile de utilizare a serviciului “Plata cu card”.

 •   plata recurenta cu card

  Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda recurentă ( abonamentul lunar sau săptămânal), iar asta înseamnă că în funcție de opțiunea clientului/cumpărătorului acesta va plăti lunar sau săptămânal acele produse. 

În momentul de față plata comenzii se poate face prin:

-Ramburs la primirea comenzii de la curier

-Online cu card bancar prin EuPlătesc (Visa/Mastercard/Maestro)

În cazul opțiunii de plată ” Online prin card bancar ” este necesar sa completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăți unde veți fi redirecționat.

– Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard  care asigura tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

– “3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informație legata de cardul dumneavoastră nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

Important de știut! – Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision din partea deținătorului de card.

10.11 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Energy Logistic SRL și nici nu vor fi stocate de către de Energy Logistic SRL sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10.12. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

10.13. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logarea automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

Livrarea bunurilor

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în Oficiile Poștei Romane, conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.4 Vânzătorul va livra produsele doar în zilele de Marți și Joi, exceptând sărbătorile legale.

11.4 Pentru comenzi mai mari de 200 Ron, livrarea este gratuită.

11.5  Vânzătorul își asumă un termen de livrare intre 5 si 15 zile lucrătoare. 

 

Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

Raspundere

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și  pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către  Energy Logistic SRL, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check boxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

Fololsirea Cookie-Urilor

Te rog sa parcurgi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

Forta majora

17.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

Legea aplicabila – Jurisdictia

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Energy Logistic SRL și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorește române competente din Municipiul București.

Site under maintenance